“SSPS” elmi araşdırmalar jurnalının ilk sayının mündəricatı (№1, 2021)

MÜNDƏRİCAT TABLE OF CONTENTS Sosiologiya Sociology   Səadət Məmmədova Azərbaycanda sosiologiyanın inkişafi (Sovet dövrü)……………………………………………………………5   Sosial psixologiya Social psychology   Mushfig Mustafayev, Sudaba Huseynova, Gunel Aslanova Analysis of theories of social adaptation.………………………………………………………………………….12   Siyasi elmlər Political sciences Ramilə Dadaşova Peace Ardını oxu …