Redaksiya heyəti

SOSİOLOGİYA. SOSİAL PSİXOLOGİYA. SİYASƏT

elmi araşdırmalar jurnalı

Baş redaktor: Ramilə Dadaşova (Siyasi elmlər doktoru, dosent)

Baş redaktor müavini: Südabə Hüseynova (Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

Məsul katib: Səadət Məmmədova (Sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

REDAKSİYA HEYƏTİ:

Adem Sagir (Dos. Dr., Karabük Universiteti, Ədəbiyyat fakültəsi, Sosiologiya bölümü) (Türkiyə)

e-poçt: ademsagir@karabuk.edu.tr

Afərin Abbasova (Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Qərbi Kaspi Universiteti, Psixologiya və pedaqogika kafedrasının müdiri) (Azərbaycan)

 e-poçt: aferin_2012@hotmail.com

Ainur Nogayeva (Beynəlxalq əlaqələr üzrə PhD, Dos., Avrasiya Milli Universiteti) (Qazaxıstan)

e-mail: ainur_nogay@hotmail.com

Əli Əsgər (Dos. Dr., Karabük Universiteti, İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi, Beynəlxalq əlaqələr bölümü) (Türkiyə)

 e-poçt: aliasker2068@gmail.com

Almaz İsmayılova (Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Dağıstan Dövlət Universiteti) (Rusiya)

e-poçt: almaz.ismailova@mail.ru

Amir Ahmed Khuhro ( Prof. Dr., Şah Abdul Latif Universiteti, Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu, Sosial elmlər fakültəsi) (Pakistan)

 e-mail: amir.khuhro@salu.edu.pk

Artur Dalqatov  (Tarix elmləri doktoru, professor, Dağıstan Dövlət Universitetinin prorektoru) (Rusiya)

 e-poçt: dozodgu@mail.ru

Asem Nauşabayeva Hekimoglu (Dr. Prof., Ushak Universiteti, İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi, Beynəlxalq Münasibətlər bölümü) (Türkiyə)

e-mail: aidmukas@mail.ru

Bəhruz Cabbarov
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, ADBTİA Sosial elmlər kafedrası
e-poçt: bahruz.jabbarli@sport.edu.az

Can Kakışım (Dos. Dr., Karabük Universiteti, İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi, Beynəlxalq münasibətlər bölümü) (Türkiyə)

e-mail: cankakisim@karabuk.edu.tr

Christopher Gunn (Dr. Prof., Koastal Karolina Universiteti, Tarix fakültəsinin professoru) (ABŞ)

e-poçt: cgunn@protomonmail.ch

Elnarə Əhmədova (Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Qərbi Kaspi Universiteti, Tədris Hissə müdiri) (Azərbaycan)

e-mail: ahmedova-elnara@mail.ru

Elnur Kəlbizadə (Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, Qafqaz Siyasəti şöbəsinin müdiri) (Azərbaycan)

e-mail: caspianman@mail.ru

Elvin Talışinski (Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA Elm Tarixi İnstitutunun şöbə müdiri) (Azərbaycan)

e-mail: e.talishinski@inbox.ru

Emin Şıxəliyev (Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA Naxçıvan Bölməsi)

e-mail:  emin.amea@yahoo.com

Ersin Müezzinoğlu (Dos. Dr., Karabük Universiteti, İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi, Beynəlxalq münasibətlər bölümü) (Türkiyə)

e-mail: ersinmuezzinoglu@karabuk.edu.tr.

Eyyub Kərimov (Fəlsəfə elmləri doktoru, professor, Texniki Universitet) (Azərbaycan)

e-mail: kerimoveyyub@mail.ru

Əhməd Qəşəmoğlu
İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu
e-poçt: ahmad_g@hotbox.ru

Qabil Əliyev (Tarix elmləri doktoru, professor, Bakı Dövlət Universiteti, Qafqaz xalqları kafedrası)

e-mail: cable-aliyev@mail.ru

Qasım Hacıyev (Tarix elmləri doktoru, dosent. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, Ermənişünaslıq şöbəsinin müdiri)

E-poçt: gasimh@mail.ru

Qızılgül Abbasova (Fəlsəfə elmləri doktoru, professor, Bakı Dövlət Universiteti, Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi, magistratura üzrə dekan müavini) (Azərbaycan)

e-mail: q.abbasova@mail.ru

Guram Marxulia (Tarix elmləri doktoru, professor, Suxumi Dövlət Universiteti) (Gürcüstan)

e-mail: g.markhulia@yahoo.com

Hacıfəxrəddin Səfərli
Tarix elmləri doktoru, Professor, AMEA-nın müxbir üzvü , Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Elm Xadimi, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun direktoru
e-poçt: seferli949@mail.ru

Hüseyn Qaraşov (Sosiologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının rektoru) (Azərbaycan)

 e-mail: huseynqarashov@gmail.com

İbrahim Ethem Atnur (Prof. Dr., Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu dekanlığı) (Türkiyə)

 e-mail: ethematnur@hotmail.com

İlham Məmmədzadə (Fəlsəfə elmləri doktoru, professor, AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun direktoru) (Azərbaycan)

e-mail: ilham_mamedzade@mail.ru

İshak Turan (Dos. Dr., Zonguldak Bülent Ecevit Universiteti) (Türkiyə)

e-mail: turanishak@hotmail.com

İzzət Rüstəmov (Fəlsəfə elmləri doktoru, professor, Bakı Dövlət Universiteti, Sosiologiya kafedrası)

e-mail:

Farzad Ghasemzadeh (PhD) President of Georgian International Academy of Sciences (Georgia)

Kərim Şükürov (Tarix elmləri doktoru, professor, AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Azərbaycan tarixi demoqrafiyası şöbəsinin müdiri)

e-mail: kkshukurov@mail.ru

Cənnətxan Eyvazov (Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Turizm və İdarəetmə Universiteti, Beynəlxalq əlaqələr kafedrasının müdiri) (Azərbaycan)

e-mail: jeyvazov@gmail.com

Kəmalə Ruintən (Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Bakı Slavyan Universiteti) (Azərbaycan)

e-mail: k.ruintan@rambler.ru.

Kemal Çiçək (Dr. Prof., Yeni Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin, Tarix İnstitutunun direktoru) (Türkiyə)

e-mail: kcicek35@gmail.com

Lamiyə Qafar-zadə (Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA Tarix İnstitutu, Orta əsrlər tarixi şöbəsi) (Azərbaycan)

e-mail: leo_558@mail.ru 

Mayis Əliyev
Hüquq üzrə elmlər doktoru, professor, Azərbaycan Universiteti Sosial iş fakültəsi
e-poçt: mayis.aliyev@au.edu.az

Məryəm Seyidbəyli (Tarix elmləri doktoru, dosent, AMEA Elm Tarixi İnstitutunun direktoru) (Azərbaycan)

 e-mail: mseyidbeyli@mail.ru

Məcid Mahmud Alilou (Psixologiya elmləri doktoru, professor, Təbriz Universiteti) (İran)

 e-mail: m-alilou@tabrizu.ac.ir

Masaoumeh Daei (Dr., dosent, Pəyame Nur Universiteti) (İran)

e-mail: masoumeh.daei@gmail.com

Müşfiq Mustafayev (Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, BDU-nun Sosial və pedaqoji psixologiya kafedrasının müəllimi) (Azərbaycan)

e-mail: mustafayev76@mail.ru

Muxtar Yaxyayev (Fəlsəfə elmləri doktoru, professor, Dağıstan Dövlət Universitetinin dekanı, (Rusiya)

e-mail: muchtar59@mail.ru

Nasirəddin Əlizadə (Dos., Dr., Karabük Universiteti, İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi, Beynəlxalq münasibətlər bölümü) (Türkiyə)

e-mail: ersinmuezzinoglu@karabuk.edu.tr

Nərgiz Axundova (Akademik, tarix elmləri doktoru. AMEA Tarix İnstitutu, Orta əsrlər tarixi şöbəsinin müdiri) (Azərbaycan)

  e-mail: nargiz070859@gmail.com

Numan Aruç (Dr. Prof., Makedoniya Elmlər və Sənətlər Akademiyası) (Şimali Makedoniya)

e-mail: numan@manu.edu.mk

Nurgun Koç (Dr. Prof., Karabük Universiteti, Ədəbiyyat fakültəsi, Tarix bölümü) (Türkiyə)

e-mail: nurgunkoc@karabuk.edu.tr

Nuru Məmmədov (Tarix elmləri doktoru, professor, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan tarixi kafedrası) (Azərbaycan)

e-mail: nurumammadov@bsu.edu.az

Okan Yeşilot (Dos. Dr., Marmara Universiteti, Türk Dünyası Araşdırmaları İnstitutu) (Türkiyə)

e-mail: oyesilot@marmara.edu.tr

Oleq Kupçik (Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Taras Şevçenko adına Kiyev Milli Universiteti, Xarici ölkələrin yeni və ən yeni tarixi bölümü) (Ukrayna)

 e-mail: kupchik_oleg@ukr.net

Rafael Həsənov (Sosiologiya elmləri doktoru, professor, Bakı Dövlət Universiteti, Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi, Sosiologiya kafedrasının müdiri) (Azərbaycan)

e-mail: has_rm62@yahoo.com

Ramidə Məmmədova (Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, “İnci” Psixoloji Reabilitasiya Mərkəzinin təsisçisi və direktoru) (Azərbaycan)

 e-mail: ramida.memmedova80@mail.ru

Rəcəb Rəhimli (Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
Azərbaycan Respublikası prezidenti yanında Dövlət İdarəetmə Akademiyası)

e-mail: rehimli@yahoo.com

Rəşad Əsgərov (Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, aparıcı elmi işçi) (Azərbaycan)

 e-mail: asgarov_rashad@mail.ru

Rəna Qədirova (Psixologiya elmləri doktoru, professor, Bakı Dövlət Universiteti, Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi, psixologiya kafedrasının müdiri) (Azərbaycan)

e-mail: rena_09@inbox.ru

Sakit Hüseynov (Fəlsəfə elmləri doktoru, professor, AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, Davamlı inkişafın idarə edilməsi şöbəsinin müdiri) (Azərbaycan)

 e-mail: sakit48@mail.ru

Samirə İmanova (Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Dillər Universiteti, Beynəlxalq münasibətlər kafedrası) (Azərbaycan)

e-mail: imanovas@bk.ru

Sevinc Əliyeva (Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Ümumi tarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri) (Azərbaycan)

 e-mail: sevincaliyeva2000@gmail.com

Sevinc Ruintən (Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Bakı Dövlət Universiteti, Türk xalqları kafedrası) (Azərbaycan)

e-mail: seva6611@rambler.ru; ruintan@bsu.edu.az

Tahirə Allahyarova (Fəlsəfə elmləri doktoru, professor, Sosial Araşdırmalar Mərkəzi, Daxili siyasət şöbəsinin müdiri) (Azərbaycan)

e-mail: tahirallahyarova@gmail.com

Tünzalə Verdiyeva (Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Universiteti, Sosial iş kafedrasının müdiri) (Azərbaycan)

e-mail: tunzaleverdiyeva@mail.ru

Üzeyir Şəfiyev (Sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Bakı Dövlət Universiteti, Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi, Sosial iş kafedrasının müdiri) (Azərbaycan)

 e-mail: uzeyirshafiyev@gmail.com

Zarema Akbiyeva (Psixologiya elmləri doktoru, professor, Dağıstan Dövlət Universitetinin dekan müavini) (Rusiya)

e-mail: akbieva@mail.ru

Zeynəddin Şabanov (Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası, Həmkarlar İttifaqı hərəkatı və sosial fənlər kafedrasının müdiri) (Azərbaycan)

e-mail: zeynaddin.shabanov@gmail.com

Ziya Səmədli (Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin baş müəllimi) (Azərbaycan)

e-mail: samedli@yahoo.com