Jurnal haqda

SOSİOLOGİYA. SOSİAL PSİXOLOGİYA. SİYASƏT elmi araşdırmalar jurnalı

Sosiologiya. Sosial psixologiya. Siyasət elmi araşdırmalar jurnalı “Rezonans” sosial araşdırmalar ictimai birliyi tərəfindən təsis edilmişdir.

Sosiologiya.   Sosial   psixologiya.   Siyasət  elmi   araşdırmalar   jurnalı 18.06.2020-ci il tarixində  Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alınmışdır. Mətbu nəşrlərinin reyestrinə daxil edilmə  nömrəsi N 4307.

ARƏN Reyestr N : 4307
ISSN (print): 2709-7846
ISSN (online): 2709-7854
ISSN — L: 2709-7846

№ (VÖEN)     1505222962

Bank hesabı:  AZ95IBAZ41040019449668882206

Jurnalın baş redaktoru –  siyasi elmlər doktoru, dosent Ramilə Dadaşovadır.

Jurnal 8 istiqamətdə – sosiologiya, sosial iş, psixologiya, sosial psixologiya pedaqogika, siyasi elmlər, fəlsəfə, tarix ilə bağlı elmi məqalələr yayımlayır.

Jurnal ildə 4 dəfə dərc edilir.

Jurnalda Azərbaycan, türk, rus, ingilis dillərində məqalələr qəbul edilir və bütün məqalələr ekspertlər tərəfindən müsbət rəy aldıqdan sonra dərc olunur.

Jurnalın ilk sayı 2021-ci ilin yanvar ayında dərc edilmişdir.